Pegas 5 s.r.o.
..............................................................................................................
Pegas 5 s.r.o. ja společnost, která byla založena v roce 2004 jako servisní organizace pro kulturní a vzdělávací potřeby neziskových organizací. Integruje v sobě akreditované vzdělávací středisko MŠMT další vzdělávání pedagogů a zabývá se celoživotním učením.

Druhou komoditou je činnost administrativně správní, účetní, personální a daňově poradenská, ve teré se zaměřujeme také na oblast specifika účtování škol a školských zařízení.
Pegas 5 s.r.o. , V Remízku 926, 152 00 Praha 5

IC:     62584448
DIC:  CZ62584448
telefon: 776023341
e-mail:noskova@dane-praha.cz
SPOLUPRACUJEME